• Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023

  • English for Kids - angielski dla przedszkolaków i klas I-III

  • Kursy UE

Kursy „General English”

Program dla ósmoklasistów pozwala uczniom na opanowanie wszystkich umiejętności językowych: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie, dzięki czemu są gruntownie przygotowani do zarówno do korzystania z języka w codziennych sytuacjach, jak i do zdawania egzaminu ósmoklasisty.

gimnazjum 13 15Tematyka zajęć jest dostosowana do zainteresowań i stylu życia młodzieży, co dodatkowo motywuje do nauki i sprawia, że proces opanowywania nowych umiejętności jest przyjemny i łatwy. Na zajęciach stosowane są głównie techniki komunikatywne – interaktywne. Lektorzy chętnie wykorzystują też multimedia, dzieląc się z kursantami nie tylko swoją wiedzą, ale zaszczepiając w nich własne pasje sportowe, podróżnicze i literackie.

Niewielkie grupy zapewniają zindywidualizowany tok nauczania i wsparcie ze strony lektora. Każdy dział tematyczny kończy się testem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności oraz zasób słownictwa i wiadomości gramatyczne. Testy kontrolne pozwalają zorientować się
w poziomie rzeczywistych umiejętności, co jest istotne dla osób przygotowujących się do egzaminów. Dodatkowe zadania domowe oraz indywidualne konsultacje z lektorem pozwalają zmaksymalizować proces przyswajania wiedzy.

 

Liczebność grup: 6-10 osób

Ilość godzin rocznie: 112

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne

Lektorzy: lektor polski i native speaker

Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry z przerwą na ferie zimowe.

Opłatę można wnosić jednorazowo lub rozłożyć płatność na 6 dogodnych, nieoprocentowanych rat.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać, dzwoniąc do sekretariatu Szkoły Języków Obcych WORD pod numer 15 823 833 33
lub wysyłając e-mail na adres word@word.edu.pl. Zapraszamy też do kontaktu osobistego w nowej siedzibie Szkoły przy ul. Sienkiewicza 50 (budynek PWSZ obok Kauflandu).

 

W ramach opłaty za kurs uczeń otrzymuje:

- test kwalifikacyjny (dla uczniów, którzy jeszcze nie uczęszczali na kursy w Szkole WORD),

- zestaw podręczników i materiałów pomocniczych wraz z teczką do przechowywania,

- indywidualne konsultacje w celu wyrównania postępów w nauce,

- możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki książek, multimediów i materiałów pomocniczych,

- możliwość udziału w anglojęzycznych imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,

- dostęp do dodatkowych zajęć prowadzonych przez native speakera,

- dostęp online dla ucznia i rodziców do materiałów zrealizowanych podczas zajęć oraz list frekwencji,

- raporty o postępach w nauce,

- certyfikat ukończenia kursu.

 

ANGIELSKI DLA ÓSMOKLASISTÓW

POZIOMY ZAAWANSOWANIA

Poziomy WORD

Opis poziomów

Poziom wg skali CEFR

Poziom wg Cambridge University

T1

Elementary

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na pytania związane z tą tematyką. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Umie prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A1

Breakthrough

Początkujący użytkownik języka

 

T2

Pre-Intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

A2

Waystage

Początkujący użytkownik języka

KET

Key English Test

T3

Intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B1

Threshold

Niezależny użytkownik języka

PET

Preliminary English Test

T4

Upper-Intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

B2

Vantage

Niezależny użytkownik języka

 

T5

FCE

FCE

First Certificate in English

T6

Pre-CAE

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C 1

Swobodny użytkownik języka

 

T7

CAE

CAE

Certificate in Advanced English

T8

Pre-CPE

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

C2 Mastery

Swobodny użytkownik języka

 

T9

CPE

CPE

Certificate of Proficiency in English

 

Szkoła Języków Obcych WORD

tel.:
e-mail:

+48 881 465 822
word@word.edu.pl 

 

ul. W. Sikorskiego 2
(budynek Lukullusu)
39-400 Tarnobrzeg

 

Dołącz do nas na:
Facebook Facebook

tłumaczenia dowodów rejestracyjnych

(C) 1995 - 2024 Szkoła Języków Obcych WORD Tarnobrzeg | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies