• Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023

  • English for Kids - angielski dla przedszkolaków i klas I-III

  • Kursy UE

Kursy UE

english for life2Rozpoczynamy nabór do nowego projektu UE.

„Języki Obce na całe życie” w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych”, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kursy są bezpłatne dla osób bezrobotnych. Koszt dla osoby pracującej to 450 zł za cały kurs czyli za 240 godzin nauki. Uczestnicy otrzymują bezpłatne podręczniki. Kursy kończą się egzaminem TELC na poziomie A2 lub B2 w zależności od poziomu realizowanego programu.

Uczestnikiem Projektu może być tylko osoba, która w chwili składania dokumentów zgłoszeniowych spełnia łącznie n/w kryteria :

I. zamieszkuje/pracuje na terenie pow. tarnobrzeskiego/Miasta Tarnobrzeg

II. deklaruje chęć (z własnej inicjatywy) podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniu językowym

III. spełnia co najmniej 1 z kryteriów:

a) wiek 25+

b) 25 + kwalifikacje (wyksztalcenie co najwyżej średnie - weryfikacja na podstawie oświadczenia o posiadanym wyksztalcenie w deklaracji uczestnictwa).

c) wiek 50+

 

Do pobrania:

 

 

Szkoła Języków Obcych WORD

tel.:
e-mail:

+48 696 281 009
word@word.edu.pl 

 

ul. W. Sikorskiego 2
(budynek Lukullusu)
39-400 Tarnobrzeg

 

Dołącz do nas na:
Facebook Facebook

tłumaczenia dowodów rejestracyjnych

(C) 1995 - 2023 Szkoła Języków Obcych WORD Tarnobrzeg | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies