• Zapisy na nowy rok szkolny 2020/2021

  • English for Kids - angielski dla przedszkolaków i klas I-III

  • Kursy UE

Kursy języka angielskiego dla dorosłych (19+)

Celem kursów dla dorosłych jest kształcenie znajomości języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania
(także od podstaw) oraz przygotowanie do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE.

dorosli 19Wykorzystywane przez nas metody ukierunkowane są na podnoszenie umiejętności komunikacji w języku obcym w sytuacjach codziennych i środowisku pracy. Tematyka zajęć i dobór słownictwa gwarantują osiąganie szybkich postępów w mówieniu, czytaniu, pisaniu oraz w rozumieniu ze słuchu. Umiejętnie prowadzone zajęcia pozwalają kursantom nabierać pewności siebie w operowaniu językiem angielskim, kształtować odpowiednią wymowę, radzić sobie językowo w sytuacjach nietypowych, na przykład podczas zagranicznych wyjazdów wakacyjnych. Spotkania odbywają się w dogodnych dla kursantów godzinach popołudniowo-wieczornych.

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CAE oraz CPE są ściśle dostosowane programowo do wymagań egzaminacyjnych. Zapewniają gruntowne opanowanie wszystkich umiejętności potrzebnych do zdania każdej części wybranego egzaminu, od mówienia i rozumienia
ze słuchu, po czytanie i pisanie. Kształcimy kompetencje językowe, proponując wykonywanie zadań podobnych do egzaminacyjnych,
dzięki czemu nasi kursanci mogą pochwalić się wysoką zdawalnością.

 

Liczebność grup: 6-10 osób

Ilość godzin rocznie: 112

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne

Lektorzy: lektor polski i native speaker

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać, dzwoniąc do sekretariatu Szkoły Języków Obcych WORD pod numer 15 823 833 33
lub wysyłając e-mail na adres word@word.edu.pl. Zapraszamy też do kontaktu osobistego w nowej siedzibie Szkoły przy ul. Sienkiewicza 50 (budynek PWSZ obok Kauflandu).

Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry z przerwą na ferie zimowe.

Opłatę można wnosić jednorazowo lub rozłożyć płatność na 6 dogodnych, nieoprocentowanych rat.

W ramach opłaty za kurs uczeń otrzymuje:

- test kwalifikacyjny (dla uczniów, którzy jeszcze nie uczęszczali na kursy w Szkole WORD),

- zestaw podręczników i materiałów pomocniczych wraz z teczką do przechowywania,

- indywidualne konsultacje w celu wyrównania postępów w nauce,

- możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki książek, multimediów i materiałów pomocniczych,

- możliwość udziału w anglojęzycznych imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,

- dostęp do dodatkowych zajęć prowadzonych przez native speakera,

- dostęp online do materiałów zrealizowanych podczas zajęć oraz list frekwencji,

- raporty o postępach w nauce,

- certyfikat ukończenia kursu.

 

ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH (19+)

POZIOMY ZAAWANSOWANIA

Poziomy WORD

Opis poziomów

Poziom wg skali CEFR

Poziom wg Cambridge University

A1

Elementary

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Umie prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

A1

Breakthrough

Początkujący użytkownik języka

 

A2

Pre-Intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

A2

Waystage

Początkujący użytkownik języka

KET

Key English Test

A3

Intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B1

Threshold

Niezależny użytkownik języka

PET

Preliminary English Test

A4

Upper-Intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

B2

Vantage

Niezależny użytkownik języka

 

A5

FCE

FCE

First Certificate in English

A6

Pre-CAE

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C 1

Swobodny użytkownik języka

 

A7

CAE

CAE

Certificate in Advanced English

A8

Pre-CPE

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

C2

Mastery

Swobodny użytkownik języka

 

A9

CPE

CPE

Certificate of Proficiency in English

 

 

 

Szkoła Języków Obcych WORD

tel.:
tel.:
e-mail:

+48 15 823 83 33
+48 696 281 009
word@word.edu.pl 

 

ul. W. Sikorskiego 2
(budynek Lukullusu)
39-400 Tarnobrzeg

 

Dołącz do nas na:
Facebook Facebook

tłumaczenia dowodów rejestracyjnych

(C) 1995 - 2021 Szkoła Języków Obcych WORD Tarnobrzeg | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies