• Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023

  • English for Kids - angielski dla przedszkolaków i klas I-III

  • Kursy UE

Kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku 8-12 lat

Zwiększamy ilość godzin nauki. Szczegóły poniżej.

Nauczanie języka angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej jest prowadzone na bazie programów i metod nauczania dobranych
do możliwości uczniów wynikających z ich wieku. Na zajęciach nie brakuje nauki przez zabawę oraz technik aktywizujących różne sfery poznawcze dziecka (total immersion).

dzieci 8 12Głównym celem kursu jest umożliwienie komunikowania się w języku angielskim w podstawowych kontekstach związanych z najbliższym otoczeniem dziecka – domem, rodziną, szkołą. Prócz doskonalenia umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, kształtowane są umiejętności pisania i czytania w języku angielskim. Instruktorzy chętnie sięgają po drużynowe zabawy i gry edukacyjne, wiedząc, że element rywalizacji jest dla tej grupy wiekowej dodatkowo motywujący. Uczniom proponowane są także interdyscyplinarne projekty językowe, wykorzystujące elementy teatralne (np. dramę), muzyczne i plastyczne.

Małe grupy i odpowiednia częstotliwość zajęć zapewniają dzieciom optymalne warunki do podnoszenia umiejętności językowych.
Tempo nauczania jest dostosowane do indywidualnych możliwości młodego kursanta.

Liczebność grup: 6-10 osób

Ilość godzin rocznie: 80

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 1 godz. zegarowej

Lektorzy: lektor polski i native speaker

Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry z przerwą na ferie zimowe.

Opłatę można wnosić jednorazowo lub rozłożyć płatność na 6 dogodnych, nieoprocentowanych rat.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać, dzwoniąc do sekretariatu Szkoły Języków Obcych WORD pod numer 15 823 833 33
lub wysyłając e-mail na adres word@word.edu.pl. Zapraszamy też do kontaktu osobistego w nowej siedzibie Szkoły przy ul. Sienkiewicza 50 (budynek PWSZ obok Kauflandu).

W ramach opłaty za kurs uczeń otrzymuje:

- test kwalifikacyjny (dla uczniów, którzy jeszcze nie uczęszczali na kursy w Szkole WORD),

- zestaw podręczników i materiałów pomocniczych wraz z teczką do przechowywania,

- indywidualne konsultacje w celu wyrównania postępów w nauce,

- możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki książek, multimediów i materiałów pomocniczych,

- możliwość udziału w anglojęzycznych imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,

- dostęp do dodatkowych zajęć prowadzonych przez native speakera,

- dostęp online dla ucznia i rodziców do materiałów zrealizowanych podczas zajęć oraz list frekwencji,

- raporty o postępach w nauce,

- certyfikat ukończenia kursu.

 

ANGIELSKI DLA DZIECI (9-12 LAT)

POZIOMY ZAAWANSOWANIA

Poziomy WORD

Opis poziomów

Poziom wg skali CEFR

Poziom wg Cambridge University

C4

Beginner

Początki nauki angielskiego dostosowane pod względem metod i technik nauczania do umiejętności dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Poznawanie angielskich słów, zwrotów, piosenek i rymowanek połączone jest z ćwiczeniami i zabawami językowymi, a także z czytaniem i pisaniem prostych tekstów.

A1

Breakthrough

Dzieci poznają proste słownictwo, wyrażenia i zwroty potoczne, których rozumienie i stosowanie pozwala na porozumiewanie się podczas gier i zabaw językowych. Dzieci nabierają umiejętności opowiadania w prosty sposób o sobie, rodzinie i domu. Opisują wnętrza, krajobrazy, osoby i zwierzęta.

 

 

C5

Elementary

Tworzenie solidnych podstaw języka angielskiego dostosowane pod względem metod i technik nauczania do możliwości i zainteresowań dzieci ze szkoły podstawowej. Początki samodzielnej komunikacji w języku angielskim.

 

Cambridge YLE

STARTERS

C6

Pre Inermediate I

Pierwsze kroki na poziomie średniozaawansowanym. Intensywna praca nad językiem mówionym. Tworzenie swobody w rozumieniu ze słuchu i wypowiadaniu się na temat obrazków i krótkich tekstów czytanych.

A2

Waystage

Dzieci potrafią rozmawiać o sobie, swoim otoczeniu, rodzinie, szkole i zainteresowaniach

 

Cambridge YLE

MOVERS

C7

Pre Intermediate II

Drugi etap nauki na poziomie średnio zaawansowanym. Wyrównywanie proporcji rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Tworzenie bazy gramatycznej umożliwiającej poznawanie bardziej złożonych struktur języka angielskiego.

Cambridge YLE

FLYERS

 

Szkoła Języków Obcych WORD

tel.:
e-mail:

+48 881 465 822
word@word.edu.pl 

 

ul. W. Sikorskiego 2
(budynek Lukullusu)
39-400 Tarnobrzeg

 

Dołącz do nas na:
Facebook Facebook

tłumaczenia dowodów rejestracyjnych

(C) 1995 - 2024 Szkoła Języków Obcych WORD Tarnobrzeg | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies